Skip to main content

Phương pháp Nghiên cứu Khoa học


IoPS
Enrollment in this course is by invitation only

Thông tin môn học

Học phần "Phương pháp nghiên cứu khoa học" cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về phương pháp luận nghiên cứu khoa học để phục vụ nhu cầu học tập và làm nghiên cứu; hướng dẫn học viên cách chọn đề tài; cách viết đề cương một NCKH, cách trình bày một báo cáo NCKH theo quy định về mặt ngôn ngữ và thông tin, cách trích dẫn tài liệu tham khảo, và viết đề mục sách tham khảo.

Giảng viên

Course Staff Image #1

GS.TS Nguyễn Xuân Hùng

Viện trưởng Viện Công Nghệ CIRTech, Đại học Công nghệ TP.HCM. Ông đã có hơn 170 bài nghiên cứu khoa học trên các tạp chí nằm trong danh mục ISI. Ông được giải thưởng nghiên cứu Georg Forster Quỹ Humboldt danh giá của nước Đức năm 2016. Từ năm 2014 đến 2020 ông liên tục được tổ chức Clarivate Analytics (trước đây là Thomson Reuters) xếp vào top 1% những nhà khoa học thế giới có ảnh hưởng nghiên cứu trích dẫn cao.