Skip to main content

Fundamentals of Business Statistics


MIS_HUTECH
Enrollment is Closed

About This Course

Học phần này cung cấp các lý thuyết về thống kê, phương pháp thống kê và việc sử dụng thống kê thích hợp trong phân tích dữ liệu định lượng để hiểu rõ hơn về môi trường kinh doanh phức tạp, từ đó giúp đưa ra quyết định quản lý khi đối mặt với sự không chắc chắn trong mọi lĩnh vực hoạt động kinh doanh. Cung cấp cho sinh viên các khái niệm, kỹ thuật và kỹ năng cần thiết để nắm rõ được tình hình kinh doanh và trở thành người thống kê kinh doanh có đủ kiến thức, trí tuệ.

Requirements

Không có

Course Staff

Course Staff Image #1

Staff Member #1

Giảng viên khoa MIS đại học HUTECH

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

Nền tảng Open edX chạy tốt nhất trên Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer, or Safari.

Xem link cập nhật để có được hướng dẫn mới nhất.